Fundación Esplai

Esplai150px1 La Fundación Esplai. Ciudadanía Comprometida. reuneix persones i entitats amb una trajectòria de més de 30 anys que han impulsat projectes i programes en 16 Comunitats Autònomes. La Fundación Esplai té per missió: "Promoure la ciutadania compromesa amb la inclusió social, l'acció socioeducativa i l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una especial dedicació a la infància i a la joventut, i apostant per l'impuls del Tercer Sector ".

La visió de la Fundación Esplai: Ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació i presència territorial. Caracteritzada per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Els objectius de la Fundación Esplai:

  • Educació en el temps lliure d'infants i joves. L'educació en el temps lliure és una necessitat i un dret de nens, nenes i joves. És un marc educatiu d'educació de valors i un espai d'integració social, aprenentatge democràtic i desenvolupament personal. La Fundación es proposa impulsar les iniciatives locals en aquesta direcció, buscant la qualitat i la igualtat d'oportunitats i fomentant especialment els centres de temps lliure a càrrec d'entitats no lucratives.
  • Lluita contra l'exclusió social. En una societat competitiva i en constant evolució, amplis sectors de la població entren en un procés d'exclusió o corren el risc de patir-lo. Factors culturals, de discapacitat, ètnics, o simplement econòmics, creen situacions de desigualtat. L'atenció als col·lectius amb més risc d'exclusió serà una de les tasques preferents de la Fundación, posant l'accent en l'aspecte preventiu.
  • Desenvolupament associatiu. La iniciativa ciutadana expressa la maduresa democràtica d'una societat. Les associacions són un marc privilegiat de participació en els afers col·lectius, alhora que recullen i potencien energies i voluntats dels ciutadans. La Fundación es proposa impulsar la participació i el desenvolupament associatiu, afavorint la formació, la gestió, la millora tecnològica i la relació entre associacions. Es tracta de contribuir a l'estructuració del Tercer Sector al nostre país.
  • Educació per a la prevenció de les drogodependencias.La prevenció juga un paper rellevant perquè els nois i noies, davant d'una situació de risc, sàpiguen donar una resposta adequada. Es tracta d'educar l'autoestima, les habilitats socials, i el coneixement sobre les drogues, així com la capacitat crítica dels infants i joves. La Fundación treballarà en la promoció d'hàbits i actituds de vida saludables, dissenyant programes de prevenció de drogodependències i elaborant materials didàctics per a la seva aplicació en l'àmbit educatiu.

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3