Arci Solidarietà Onlus

ArciSO150px1Arci Solidarietà Onlus és una organització comunitària  italiana que expressa i justifica la seva responsabilitat social, cívica i política mitjançant accions diàries, interpretant el seu compromìs operatiu com una força motriu per la millora de la societat.

Arci Solidarietà Onlus és un grup d'aproximadament 80 joves, qualificats, formats, experimentats i molt motivats en la persecució d'objectius comuns i afrontem diàriament els desafiaments que la nostra societat ens ofereix.

Un laboratori d'idees, projectes i experiències immersos en les contradiccions diàries, l'actuació del qual consisteix en la promoció de drets i peticions col·lectivesArci Solidarietà Onlus representa un espai obert per consolidar llaços socials, unir a la gent més enllà del seu origen,  promovent la diversitat mitjançant un acostament intercultural, reforçant la cultura de coexistència, animant la participació en la vida pública, i promovent noves formes de mutualisme i solidaritat activa.

L'ànima del nostre treball és la promoció i desenvolupament social i cultural de població desfavorida, en particular ciutadans d'ètnia gitana i immigrants, expressada en suport de l'educació, mediació cultural amb servei públic, i la formació professional. Tenint com a punt de partida un model intern per compartir i intercanviar idees en el marc d'un debat democràtic, la nostra acció associativa està orientada a promoure una integració constant i activa mitjançant la participació dels destinataris de la nostra acció social, com un antídot per combatre la fractura social entre la ciutadania.  

L'acció per millorar la integració d'actors i estratègies, tals com associacions per a la promoció social i territorial, té com a objectiu crear un nou teixit social, i desenvolupar noves formes d'administració i gestió en diferents territoris, una participació directa dels ciutadans en decisions sobre la política pública i una adequada integració cultural. Per aconseguir aquest objectiu tractem constantment de ser un subjecte crític a nivell territorial i institucional, capaç de desenvolupar un disseny innovador que uneixe el sistema i els instruments operatius del sector terciari amb el teixit urbà.

La missió d'Arci Solidarietà Onlus genera un entramat d'activitats descrites a continuació:

  • l'ajuda social i sanitària dirigida a població immigrant i minories ètniques (fonamentalment població gitana i "sinti"). i a altres comunitats exposades a l'exclusió social.
  • l'educació, formació i programes d´educació permanent adaptats per trobar les necessitats de les minories anteriorment esmentades i de les associacions socials que treballen amb elles. En particular, la formació de formadors dels seminaris/cursos és gestionada per la Universitat de Roma "Roma Tre" i per altres Organitzacions No Governamentals experimentades.
  • promoció de drets humans i cívics, així com de qualsevol acció relacionada amb aquest àmbit.
  • campanyes de conscienciació social mitjançant esdeveniments culturals, educatius, de formació en el lleure i d'educació permanent per lluitar contra qualsevol discriminació, així com contra la ignorància, la intolerància, la violència, la injustícia, el racisme, la marginació, la solitud forçada, la falta de llibertat d'expressió, així com per promoure la integració cultural de minories ètniques als països d'acolliment de l'Unió Europea.
  • Arci Solidarieta Onlus segueix activitats d'organitzacions internacionals, fonamentalment europees, i participa activament en esdeveniments organitzats per la Comissió Internacional i Institucions relacionades. Sempre integrada en la política social europea, membre participant en diverses trobades internacionals, sovint organitzades a Brussel·les i Estrasburg. ARCI  contribueix al debat polític, tant a escala nacional com internacional, en referència a temes relacionats amb la comunitat Rom.
  • assessorament i responsabilitat general sobre qualsevol tema administratiu i legal referent a dos dels majors assentaments de població gitana de Roma  (Via C. Lombroso, Via L. Candoni).

 

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3