Activitats Centrals del Projecte

 eSQUEMATRESCADEF

FASE 1. DETECCIÓ de joves en situació de risc social, en un treball en xarxa amb les entitats col·laboradores i altres recursos educatius i socials del territori: Ajuntaments, Serveis socials, centres educatius, entitats juvenils, etc.

8

FASE 2. FORMACIÓ. El procés formatiu es basa en tres blocs centrals: 8

Mòdul d'habilitats personals i socials (20h)

  • Formació específica: el model Tresca Europe a Espanya se centra en formació en temps lliure. (150h teòriques i 160 h pràctiques)
  • Mòdul d'inserció laboral (20h)

La formació específica s'adaptarà a la realitat i necessitats de cada país participant, però en tots els casos més enllà dels continguts formatius centrals, ha de garantir:

 -Treball en habilitats personals i socials: entenent aquesta capacitació com un element clau en la preparació dels i les joves per al desenvolupament del seu projecte personal des del present cap al futur.

 -Educació en valors des de la intervenció grupal: entenem al grup com a espai contenidor alhora que potenciador de sabers individuals i col·lectius. També com un espai que possibilita als i les joves enfortir valors com la solidaritat, la tolerància i el treball en equip, entre d'altres.

 -Seguiment des d'un referent / tutor: per garantir l'èxit cap a la inclusió ens plantegem un seguiment exhaustiu de cada jove, la metodologia que s'aplica combina la intervenció grupal i la tutorització permanent. Des del grup es reforça el sentiment de pertinença i des de l'individu les necessitats més emergents.

FASE 3. PRÀCTIQUES. Suposa la primera aproximació al món laboral posant en pràctica els coneixements adquirits en la formació prèvia. Durant les pràctiques també es realitza un procés de tutoria i seguiment personalitzat, amb l'objectiu d'ajudar al/la jove a elaborar l'experiència durant el mateix moment que la desenvolupa i garantir així l'èxit de la mateixa. Alhora vol ser un espai per desenvolupar les competències adquirides en el marc de la formació.

FASE 4. INSERCIÓ SOCIO LABORAL. És l'objectiu últim i transversal del projecte. Durant aquesta fase, la funció central de l'equip de coordinació i tutories és la d'acompanyar i estimular el desenvolupament de les competències bàsiques per assegurar la inclusió en l'entorn social i facilitar la inserció en ell món laboral.

Desenvolupament de competències del/de la jove. Els factors competencials o competències professional representen l'element clau per articular la millora de l'ocupabilitat. Segons el model emprat,  la competència professional es defineix com un conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats i comportaments laborals que es posen en joc per a l'execució d'una determinada activitat laboral.

Eixos transversals:

6

 -ACOMPANYAMENT personalitzat i seguiment continu mitjançant les tutories individuals i grupals, al llarg de tot el procés, en un treball conjunt i permanent entre entitats i recursos derivats.

-LA MENTORIA en el marc del projecte contempla:

  • La figura de la persona mentora: professionals de diverses disciplines que de forma voluntària acompanyen als i les joves en el procés de construcció del seu projecte de vida i fomenten la seva inclusió social promovent la seva integració en el món laboral.

Joves participants: es valora (des dels propis usuaris i els/les educadors/es) la necessitat de continuar acompanyant la construcció del seu projecte de vida.

-FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ social i comunitària durant tot el procés. És un procés transversal a la formació. Es creen espais de trobada i reflexió sobre el compromís juvenil amb el seu entorn social per incidir en l'organització d'actes propis de la Fundesplai com la Festa Esplai (en el cas de Catalunya) i la Setmana pels Drets de la Joventut . L'objectiu és potenciar la cultura participativa dels joves cap a un compromís ferm amb allò que els envolta, estimulant el seu protagonisme, compromís i constància.

 

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3