Reunions equip Tresca: març 2014 i més!

(24/03/2014) L'Equip de treball del Tresca es reuneix amb certa periodicitat per organitzar i revisar els continguts, processos de treball del projecte ... 

0020140613141814

També per calendaritzar , i com abordar els reptes que plantegen les edicions i els grups de joves del Tresca.

A les reunions són presents tant els coordinadors i coordinadores dels grups, com el referent de les persones mentores, així com les persones que gestionen, lideren i coordinen el projecte.

Les reunions de coordinació es realitzen a CENTRE ESPLAI, al Prat de Llobregat (Barcelona-Espanya), i cada 15 dies.

Bon ambient de treball, i sobretot si algú realitza alguna fotografia!

Tresca TEAM march 2014-red

IMG 7862-red

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3