Història

Des del Tresca Jove, donant resposta a una necessitat local i europea.

En aquest context, a la fi del 2010 ens proposem portar endavant des de Fundesplai la primera edició del Projecte Tresca Jove, amb la finalitat d'assegurar l'acompanyament i la tutorització de joves en situació de risc social al llarg d'un procés de formació integral dins de l'ámbit de l'educació en el lleure, que els permetés aprofitar oportunitats formatives, educatives i d'inserció social i laboral.

Mitjançant la implementació del projecte ens vam proposar promoure la integració sociolaboral de les persones joves, mitjançant el disseny i implementació d'accions integrals d'orientació laboral i itineraris personalitzats d'inserció laboral.

En aquest recorregut de tres edicions del Tresca Jove a nivell local (amb dues edicions ja finalitzades i la tercera en la fase final d'implementació) han participat al projecte: 205 persones joves provinents de 17 municipis de la província de Barcelona i 65 entitats. En l'última edició finalitzada, un 27 % de joves s'han vinculat de forma voluntària a entitats educatives i socials del territori; un 20% de joves s'han incorporat al mercat laboral i un 16 % de joves han reprès el seu procés formatiu.

IMG 6813

A través d'aquestes edicions, el projecte s'ha anat consolidant, incorporant any rere any, les millores proposades pels diferents actors participants.A partir dels resultats obtinguts en la implementació del projecte, i de l'experiència i consolidació del mateix, ens plantegem la necessitat de compartir l'èxit obtingut i la nostra metodologia de treball amb altres organitzacions socials a nivel europeu, generant així un marc comú que promogui la inclusió social dels joves particpants, al mateix temps que dóna resposta a una necessitat cada dia més necessària: promoure la inclusió social d'un gran nombre de joves europeus desvinculats del sistema educatiu i laboral "NEET: Not in Education, Employment or Training", 12,9% en la UE-27 (2011).

El projecte Tresca Europe, finançat per l'organització filantròpica Stavros Niarchos Foundation, i coordinat per la Fundación Esplai consisteix en la transferència del programa d'inclusió sociolaboral de joves Tresca Jove de Fundesplai a entitats socials d'Espanya (A. Burjassot i Fundación Esplai), Portugal (Fundação da Juventude) i Itàlia (Arci Solidarietà Onlus).

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3